شکراله زارعی
شکراله زارعی

شکراله زارعی

شکراله زارعی 

شکراله زارعی
شکراله زارعی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۱/۱

محل تولد: سرند

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۴

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرند

یگان اعزام کننده: بسیج کربلای ۵تصویر

شهیدان وطن پرست آقایی و زارعی
شهیدان وطن پرست آقایی و زارعی