بدون تصویر

سید ابراهیم معینی

سید ابراهیم معینی 

بدون تصویر

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۱۰/۲۰

محل تولد: مهوید

تاریخ شهادت: ۱۳۸۳/۷/۲۲

محل شهادت: ـ سیستان و بلوچستان

محل دفن: مشهد بهشت رضا

یگان اعزام کننده: نیروی انتظامی